343 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 343 (2012 - 2013) [sv]

Other languages: 343 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2012-2013) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Ottar, Dominikanerklostret, Njord, Mats, Lennart
Gata: Munkgatan, Vasagatan
Fornlämning: 232
Rapport: Omdaning av Munkgatan, Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170031
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5985-12
Undersökt tid...
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2012-2013) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Ottar, Dominikanerklostret, Njord, Mats, Lennart
Gata: Munkgatan, Vasagatan
Fornlämning: 232
Rapport: Omdaning av Munkgatan, Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170031
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5985-12
Undersökt tid: 2012-2013
Kommentar: Två keramikfynd i fyllnadsmassor. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6dfbb2a5-e565-4cb9-b24d-6407b230bf3b | RDF/XML | JSON-LD
Name
343 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 343
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2012-2013) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Ottar, Dominikanerklostret, Njord, Mats, Lennart
Gata: Munkgatan, Vasagatan
Fornlämning: 232
Rapport: Omdaning av Munkgatan, Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170031
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5985-12
Undersökt tid: 2012-2013
Kommentar: Två keramikfynd i fyllnadsmassor. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2012 - 2013

-Earliest time
2012
-Latest time
2013
-Role
-Person
Has investigated
Report
2013:69

-Report number
2013:69
No hits.