Tullsta 1:4, 3:20, 4:12, 4:20, 4:23, Kila (RAÄ 93) VLM 241 (2000 - 2002) [sv]

Other languages: Tullsta 1:4, 3:20, 4:12, 4:20, 4:23, Kila (RAÄ 93) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Kila
Fastighet: Tullsta 1:4, 3:20, 4:12, 4:20, 4:23
Plats: Tullsta
Fornlämning: 93
Rapport: Tullsta bytomt och hyttområde
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 010022
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9802-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Fynd av handtag till trefotsgryta och myc...
Arkeologisk förundersökning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Kila
Fastighet: Tullsta 1:4, 3:20, 4:12, 4:20, 4:23
Plats: Tullsta
Fornlämning: 93
Rapport: Tullsta bytomt och hyttområde
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 010022
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9802-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Fynd av handtag till trefotsgryta och mycket slagg. Kan förklaras med närheten till Sala silvergruva. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7516cecd-aae4-426e-85fa-4bc178c7e45b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tullsta 1:4, 3:20, 4:12, 4:20, 4:23, Kila (RAÄ 93)
Swedish

Identity
VLM 241
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Kila
Fastighet: Tullsta 1:4, 3:20, 4:12, 4:20, 4:23
Plats: Tullsta
Fornlämning: 93
Rapport: Tullsta bytomt och hyttområde
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 010022
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9802-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Fynd av handtag till trefotsgryta och mycket slagg. Kan förklaras med närheten till Sala silvergruva.
Swedish

Timespan
2000 - 2002

-Earliest time
2000
-Latest time
2002
-Role
-Person
No hits.