Torp 1:18, Kolsva (RAÄ 262) VLM 160 (2004 - 2007) [sv]

Other languages: Torp 1:18, Kolsva (RAÄ 262) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning (2004-2007) genomförd av Västmanlands läns museum / Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Kolsva
Fastighet: Torp 1:18
Plats: Torp
Fornlämning: 262
Rapport: En folkvandringstida gård invid Hedströmmen, del 2 Väg 250 Lokal 6, etableringsplatsen
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (28539:1-81)
Diarienummer: Vlm 050040
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10...
Arkeologisk undersökning (2004-2007) genomförd av Västmanlands läns museum / Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Kolsva
Fastighet: Torp 1:18
Plats: Torp
Fornlämning: 262
Rapport: En folkvandringstida gård invid Hedströmmen, del 2 Väg 250 Lokal 6, etableringsplatsen
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (28539:1-81)
Diarienummer: Vlm 050040
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10439-04
Undersökt tid: 2004-2007
Kommentar: Fortsättning på 2001 års undersökning av boplats med två långhus. Rikt fyndmaterial, bland annat keramik, vävtyngder, bränd lera, brända och obrända ben + 10 vridkvarnsfragment och en eldslagningssten. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/763346d5-5ab5-4599-a0ce-23dd43304bc6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Torp 1:18, Kolsva (RAÄ 262)
Swedish

Identity
VLM 160
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk undersökning (2004-2007) genomförd av Västmanlands läns museum / Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Kolsva
Fastighet: Torp 1:18
Plats: Torp
Fornlämning: 262
Rapport: En folkvandringstida gård invid Hedströmmen, del 2 Väg 250 Lokal 6, etableringsplatsen
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (28539:1-81)
Diarienummer: Vlm 050040
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10439-04
Undersökt tid: 2004-2007
Kommentar: Fortsättning på 2001 års undersökning av boplats med två långhus. Rikt fyndmaterial, bland annat keramik, vävtyngder, bränd lera, brända och obrända ben + 10 vridkvarnsfragment och en eldslagningssten.
Swedish

Timespan
2004 - 2007

-Earliest time
2004
-Latest time
2007
-Role
Report
2007:3

-Report number
2007:3
-Number
28539
No hits.