Brottberga 6:3, 6:25, Skerike (RAÄ 639:3; 1039) VLM 230 (2000 - 2004) [sv]

Other languages: Brottberga 6:3, 6:25, Skerike (RAÄ 639:3; 1039) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2000-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3, 6:25
Plats: Brottberga Hage
Fornlämning: 639:3; 1039
Rapport: Brottberga Hage Boplatslämningar från bronsålder och äldre järnålder
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28473:1-196)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelse...
Särskild arkeologisk undersökning (2000-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3, 6:25
Plats: Brottberga Hage
Fornlämning: 639:3; 1039
Rapport: Brottberga Hage Boplatslämningar från bronsålder och äldre järnålder
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28473:1-196)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-4490-00
Undersökt tid: 2000-2004
Kommentar: Fynd av 13 treskeppiga långhus, sex brunnar och ett kulturlager. Fynd av keramik, flinta, djurben och en svepask.. Datering mellersta bronsåldern - romersk järnålder. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/77a8b6cc-6487-4a37-80af-93d34f1b7df4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:3, 6:25, Skerike (RAÄ 639:3; 1039)
Swedish

Identity
VLM 230
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2000-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3, 6:25
Plats: Brottberga Hage
Fornlämning: 639:3; 1039
Rapport: Brottberga Hage Boplatslämningar från bronsålder och äldre järnålder
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28473:1-196)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-4490-00
Undersökt tid: 2000-2004
Kommentar: Fynd av 13 treskeppiga långhus, sex brunnar och ett kulturlager. Fynd av keramik, flinta, djurben och en svepask.. Datering mellersta bronsåldern - romersk järnålder.
Swedish

Timespan
2000 - 2004

-Earliest time
2000
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:A4

-Report number
2004:A4
-Number
28473
No hits.