Badelunda-Tuna 2:1 VLM 454 Badelunda sn RAÄ 1459-1464, 916, 1493-1500 (2010 - 2011) [sv]

Other languages: Badelunda-Tuna 2:1 VLM 454 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Christina Svensson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Fastighet: Badelunda-Tuna 2:1
Plats: Anundshög, Myrby gård, Hälla
RAÄ nr: 1459-1464, 916, 1493-1500
Rapportnamn: Fler förhistoriska spår vid Anundshög, VA-ledning mellan Myrby gård och Hälla
Rapportförfattare: Christina Svensson
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej levererade ännu
Diarienummer Vlm: 170013
Diarienummer beslut Lst: 431-11...
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Christina Svensson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Fastighet: Badelunda-Tuna 2:1
Plats: Anundshög, Myrby gård, Hälla
RAÄ nr: 1459-1464, 916, 1493-1500
Rapportnamn: Fler förhistoriska spår vid Anundshög, VA-ledning mellan Myrby gård och Hälla
Rapportförfattare: Christina Svensson
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej levererade ännu
Diarienummer Vlm: 170013
Diarienummer beslut Lst: 431-1119-2011
Undersökt tid: 2010 - 2011
Kommentar: Fynden framkom i etapp 2 på sträckan Anundshög - Hälla med 8 ej tidigare kända fornlämningar. Fynd av pilspets, keramik, malsten, kritpipa m.m. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
12/12/2017 14:00:27
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7d34a797-7205-4173-ae03-7dc96d0c264f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda-Tuna 2:1 VLM 454
Swedish

Identity
Badelunda sn RAÄ 1459-1464, 916, 1493-1500
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Christina Svensson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Fastighet: Badelunda-Tuna 2:1
Plats: Anundshög, Myrby gård, Hälla
RAÄ nr: 1459-1464, 916, 1493-1500
Rapportnamn: Fler förhistoriska spår vid Anundshög, VA-ledning mellan Myrby gård och Hälla
Rapportförfattare: Christina Svensson
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej levererade ännu
Diarienummer Vlm: 170013
Diarienummer beslut Lst: 431-1119-2011
Undersökt tid: 2010 - 2011
Kommentar: Fynden framkom i etapp 2 på sträckan Anundshög - Hälla med 8 ej tidigare kända fornlämningar. Fynd av pilspets, keramik, malsten, kritpipa m.m.
Swedish

Timespan
2010 - 2011

-Earliest time
2010
-Latest time
2011
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

Report
2012:27

-Report number
2012:27
No hits.