Brottberga 6:1, 6:2, 6:3 och del av 6:25, Skerike (RAÄ 639) VLM 384 (2000 - 2002) [sv]

Other languages: Brottberga 6:1, 6:2, 6:3 och del av 6:25, Skerike (RAÄ 639) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Christina Svensson, Jan Ählström, Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:1, 6:2, 6:3 och del av 6:25
Plats: Brottberga hage
Fornlämning: 639
Rapport: Brottberga hage, boplatslämningar
Rapportförfattare: Christina Svensson, Jan Ählström, Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28470:1-21)
Diarienummer: Vlm 00:105...
Arkeologisk förundersökning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Christina Svensson, Jan Ählström, Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:1, 6:2, 6:3 och del av 6:25
Plats: Brottberga hage
Fornlämning: 639
Rapport: Brottberga hage, boplatslämningar
Rapportförfattare: Christina Svensson, Jan Ählström, Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28470:1-21)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-283-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Tre nypåträffade boplatser. Ett kom i samband med ett tidigare delundersökt område daterat till bronsålder-romersk järnålder. Ett fristående område. Det tredje (Lilla backen) romersk järnålder-folkvandringstid. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7e2f25eb-5a95-4884-93fc-4ff55d5553df | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:1, 6:2, 6:3 och del av 6:25, Skerike (RAÄ 639)
Swedish

Identity
VLM 384
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Christina Svensson, Jan Ählström, Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:1, 6:2, 6:3 och del av 6:25
Plats: Brottberga hage
Fornlämning: 639
Rapport: Brottberga hage, boplatslämningar
Rapportförfattare: Christina Svensson, Jan Ählström, Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28470:1-21)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-283-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Tre nypåträffade boplatser. Ett kom i samband med ett tidigare delundersökt område daterat till bronsålder-romersk järnålder. Ett fristående område. Det tredje (Lilla backen) romersk järnålder-folkvandringstid.
Swedish

Timespan
2000 - 2002

-Earliest time
2000
-Latest time
2002
-Role
Report
2003:A23

-Report number
2003:A23
-Number
28470
No hits.