Passagården 1:60, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-OE (1979) [sv]

Passagården 1:60, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:60
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 152 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/86f4b349-c19c-4d9a-845c-c759e313131c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:60, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-OE
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:60
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 152
Swedish

Timespan
1979 - 1979

-Earliest time
1979
-Latest time
1979
Place
, , Passagården 1:60, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:60, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1979
Result

Anledning
Kontrollen föranleddes av en tillbyggnad av Skansens verkstad (garage). Jfr. SR 145, OD.

Beskrivning
Inga medeltida lämningar påträffades.

Fynd

Datering

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
-
Swedish

Lödöse museum
OE

-Id
OE
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
152

-Id
152
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:697:01
-Id
14:1462:697:01
-System
StadsGIS
No hits.