319 Ledningsdragning (RAÄ 62) VLM 319 (2005) [sv]

Other languages: 319 Ledningsdragning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Plats: Brunnsparken
Fornlämning: 62
Rapport: Brunnsparken i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 28494
Diarienummer: Vlm 050213
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8247-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: I parken påträffades ett lager med bark på ett ställe och ett annat lager antydde bebyggelse....
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Plats: Brunnsparken
Fornlämning: 62
Rapport: Brunnsparken i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 28494
Diarienummer: Vlm 050213
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8247-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: I parken påträffades ett lager med bark på ett ställe och ett annat lager antydde bebyggelse. Smeder och skinnare kan genom detta ha haft sin utkomst där nära Lillån. Keramikfynd. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 11:25:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/880d45f9-1d4f-4e5f-a4af-5220f1a6b27f | RDF/XML | JSON-LD
Name
319 Ledningsdragning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 319
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Plats: Brunnsparken
Fornlämning: 62
Rapport: Brunnsparken i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 28494
Diarienummer: Vlm 050213
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8247-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: I parken påträffades ett lager med bark på ett ställe och ett annat lager antydde bebyggelse. Smeder och skinnare kan genom detta ha haft sin utkomst där nära Lillån. Keramikfynd.
Swedish

Timespan
2005 - 2005

-Earliest time
2005
-Latest time
2005
-Role
-Person
Has investigated
Report
2005:A52

-Report number
2005:A52
-Number
28494
No hits.