Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl, Sala, Möklinta (RAÄ 47; 48 Sala; 339 Möklinta) VLM 189 (2004 - 2008) [sv]

Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl, Sala, Möklinta (RAÄ 47; 48 Sala; 339 Möklinta) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, Antikvarisk kontroll (2004-2008) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Möklinta
Fastighet: Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl
Plats: Broddbo
Fornlämning: 47; 48 Sala; 339 Möklinta
Rapport: Stenåldersboplatser i Broddbo och en nyupptäckt boplats i Möklinta
Rapportförfattare: Lisa Skanser
Museum (invnr): Vlm (28452:1-25; 28386:1-84)
Diarienummer: Vlm 040061, 08013...
Arkeologisk förundersökning, Antikvarisk kontroll (2004-2008) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Möklinta
Fastighet: Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl
Plats: Broddbo
Fornlämning: 47; 48 Sala; 339 Möklinta
Rapport: Stenåldersboplatser i Broddbo och en nyupptäckt boplats i Möklinta
Rapportförfattare: Lisa Skanser
Museum (invnr): Vlm (28452:1-25; 28386:1-84)
Diarienummer: Vlm 040061, 080138
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2597-04, 431-5168-04
Undersökt tid: 2004-2008
Kommentar: Fynd av kvarts på stenåldersboplatserna RAÄ 47 och 48 i Sala socken. En ny boplats daterad till yngre stenålder hittades i Forneby, Möklinta socken. Fyndfördelat från RAÄ till Vlm 2008. (Dubbelförd med VLM 406) [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/88516ffa-9f13-4831-aad6-87ab4011bb13 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl, Sala, Möklinta (RAÄ 47; 48 Sala; 339 Möklinta)
Swedish

Identity
VLM 189
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning, Antikvarisk kontroll (2004-2008) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Möklinta
Fastighet: Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl
Plats: Broddbo
Fornlämning: 47; 48 Sala; 339 Möklinta
Rapport: Stenåldersboplatser i Broddbo och en nyupptäckt boplats i Möklinta
Rapportförfattare: Lisa Skanser
Museum (invnr): Vlm (28452:1-25; 28386:1-84)
Diarienummer: Vlm 040061, 080138
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2597-04, 431-5168-04
Undersökt tid: 2004-2008
Kommentar: Fynd av kvarts på stenåldersboplatserna RAÄ 47 och 48 i Sala socken. En ny boplats daterad till yngre stenålder hittades i Forneby, Möklinta socken. Fyndfördelat från RAÄ till Vlm 2008. (Dubbelförd med VLM 406)
Swedish

Timespan
2004 - 2008

-Earliest time
2004
-Latest time
2008
-Role
-Person
Report
2004:A57

-Report number
2004:A57
-Number
28452
-Number
28386
No hits.