Dimbo 8 ödekyrkogård 1M16-106545 (1993) [sv]

Other languages: Dimbo 8 ödekyrkogård (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Undersökning av ödekyrkogård (Dimbo 8)
Plats: Västergötland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Dimbo 39:1 [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/11/2023 13:40:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8b7f19c4-d507-4095-a4e7-dc39e6767964 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Dimbo 8 ödekyrkogård
Swedish

Identity
1M16-106545
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Undersökning av ödekyrkogård (Dimbo 8)
Plats: Västergötland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Dimbo 39:1
Swedish

Timespan
1993 -

-Earliest time
1993
Place
Dimbo (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Dimbo 39:1, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Dimbo 39:1, Skaraborg
Swedish
-Place
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Dimbo 8

-Id
Dimbo 8
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1963:9924

-Id
L1963:9924
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.16827, 13.81788, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.16827
-Longitude (Easting)
13.81788
-Case type
-Registration number
220-6782
-Case type
Swedish

-Registration number
2006
Result

Undersökningen har kunnat belägga platsen för Dimbo medeltida rundkyrka. Rester av grundmurar till rundhuset har konstaterats i undersökningsområdets västra del. Grundmurarna är uppbyggda av kalksten med inblandning av kalkbruk i fasta kakor. De ligger intakt och är ca. 2 m breda. De skalmurar som troligen legat ovanpå grundmurarna har raserats och kalkstenarna bortfraktats. Det som finns kvar av skalmurama är flis av kalksten och småsten som ligger spritt över området. Rundhusets form kan följas mellan rutorna P-I-0 och schakt I. För att få fram dess exakta form och storlek krävs ytterligare undersökningar.

Swedish

Report
VGM 1997:24

-Report number
VGM 1997:24
-Number
1M16-106545
DigitaltMuseum
1M16-106545
-Id
1M16-106545
-System
DigitaltMuseum
No hits.