333 Ledningsdragning (RAÄ 148) VLM 333 (1999 - 2001) [sv]

Other languages: 333 Ledningsdragning (RAÄ 148) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Gata: Västra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Arkeologisk förundersökning av kulturlager i Västra Långgatan i Köping
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29013:1-6)
Diarienummer: Vlm 99:253-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-6171-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Fynd a...
Arkeologisk förundersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Gata: Västra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Arkeologisk förundersökning av kulturlager i Västra Långgatan i Köping
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29013:1-6)
Diarienummer: Vlm 99:253-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-6171-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Fynd av bär- och fyllnadslager till vägkonstruktionen, liksom äldre gatläggning. Fynd daterade till 1900-talet. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 12:40:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8ba60104-500c-47cd-8441-08a2336053dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
333 Ledningsdragning (RAÄ 148)
Swedish

Identity
VLM 333
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Gata: Västra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Arkeologisk förundersökning av kulturlager i Västra Långgatan i Köping
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29013:1-6)
Diarienummer: Vlm 99:253-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-6171-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Fynd av bär- och fyllnadslager till vägkonstruktionen, liksom äldre gatläggning. Fynd daterade till 1900-talet.
Swedish

Timespan
1999 - 2001

-Earliest time
1999
-Latest time
2001
-Role
-Person
Has investigated
Report
2013:16

-Report number
2013:16
-Number
29013
No hits.