Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-CK (1977 - 1979) [sv]

Other languages: Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av K Carlsson, Lödöse museum 1977

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1977
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 127 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:04:48
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/92200f13-25df-43b8-a65b-7a7230aee506 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-CK
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av K Carlsson, Lödöse museum 1977

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1977
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 127
Swedish

Timespan
1977 - 1979?

-Earliest time
1977
-Latest time
1979?
Place
, , Eriksgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Eriksgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

Has investigated
Geodata
6435787.99615, 331911.52819, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435787.99615
-Longitude (Easting)
331911.52819
-Case type
-Organization
-Registration number
1977
Result

Anledning
Schaktning för telekabel (1977) samt provborrning för tillbyggnad av telestation (1979).

Beskrivning
Det ca 150 löpmeter långa schaktet för telekabeln sträckte sig i N-S riktning längs Eriksgatan V om Passagården 1:76, 1:80, därefter i vinkel med Ö-V sträckning in längs Magnusgatan N om Passagården 1:60, 1:69, 1:74. En utlöpare på ca 12 m sträckte sig från mitten av det NS schaktet mot V på den norra delen av tomten Passagården 1:78. Två gropar för koppling av kablar i anslutning till schaktet handgrävdes.
I norr påträffades medeltida kulturlager.

Provborrningen för tillbyggnad av telestation resulterade i fynd av bl.a. bränt lergolv, gödsel/avfallslager med inblandning av mossa och nötskal samt ursprunglig markyta.

Fynd
Lädersulor, träföremål (korvpinnar, nagel), snäcka, keramik (yngre rödgods), mossa (materialprov).

Datering
Medeltid

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K. & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm. Sid. 57.
Swedish

Lödöse museum
CK

-Id
CK
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
127

-Id
127
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:614:01
-Id
14:1462:614:01
-System
StadsGIS
No hits.