Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-CM (1979) [sv]

Other languages: Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 147 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:04:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/930559d4-4f89-4961-80a8-9e8c6938704d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-CM
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 147
Swedish

Timespan
1979 - 1979

-Earliest time
1979
-Latest time
1979
Place
, , Eriksgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Eriksgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Geodata
6435859.39642, 331927.93556, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435859.39642
-Longitude (Easting)
331927.93556
-Case type
-Organization
-Registration number
1979
Result

Anledning
Teleschaktning.

Beskrivning
Uppmätning av kulturlager. Stenläggning (gårdsplan?).

Fynd
Enstaka ben och träfragment.

Datering
Medeltid

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K. & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm. Sid. 59.
Swedish

Lödöse museum
CM

-Id
CM
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
147

-Id
147
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:616:01
-Id
14:1462:616:01
-System
StadsGIS
No hits.