Aleglo 12:81 (RAÄ 424) U KLM034637 (1991) [sv]

Other languages: Aleglo 12:81 (RAÄ 424) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34637:1-43. Arkeologisk förundersökning. Undersökningen föranleddes av en planerad fritidsby. Förundersökningen genomfördes i form av provschaktning med maskin, kompletterat med handgrävda provgropar. Vid undersökningen framkom en stenåldersboplats av troligtvis mellanneolitiskt ursprung. Inga anläggningar framkom. Fynd: keramik och slagen flinta, kvartsit och kvarts. Fyndort: Sm, Loftahammar sn, Aleglo 12:81. Undersökningen genomfördes under 2 dagar i augusti och 2 dagar i oktober 1991 a... KLM 34637:1-43. Arkeologisk förundersökning. Undersökningen föranleddes av en planerad fritidsby. Förundersökningen genomfördes i form av provschaktning med maskin, kompletterat med handgrävda provgropar. Vid undersökningen framkom en stenåldersboplats av troligtvis mellanneolitiskt ursprung. Inga anläggningar framkom. Fynd: keramik och slagen flinta, kvartsit och kvarts. Fyndort: Sm, Loftahammar sn, Aleglo 12:81. Undersökningen genomfördes under 2 dagar i augusti och 2 dagar i oktober 1991 av Per Sarnäs. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:32
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/94ac8ddf-09b2-4bce-8501-b2406c0cc7b9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aleglo 12:81 (RAÄ 424)
Swedish

Identity
U KLM034637
Investigation type
Description
KLM 34637:1-43. Arkeologisk förundersökning. Undersökningen föranleddes av en planerad fritidsby. Förundersökningen genomfördes i form av provschaktning med maskin, kompletterat med handgrävda provgropar. Vid undersökningen framkom en stenåldersboplats av troligtvis mellanneolitiskt ursprung. Inga anläggningar framkom. Fynd: keramik och slagen flinta, kvartsit och kvarts. Fyndort: Sm, Loftahammar sn, Aleglo 12:81. Undersökningen genomfördes under 2 dagar i augusti och 2 dagar i oktober 1991 av Per Sarnäs.
Swedish

Timespan
1991 - 1991

-Earliest time
1991
-Latest time
1991
Place
, , Aleglo 12:81 [sv]

-Place (text)
Aleglo 12:81
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Number
KLM034637
No hits.