Dingtuna-Österby 1:5, Dingtuna (RAÄ 709) VLM 136 (2005 - 2006) [sv]

Other languages: Dingtuna-Österby 1:5, Dingtuna (RAÄ 709) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning (2005-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Dingtuna-Österby 1:5
Fornlämning: 709
Rapport: Dingtuna-Österby - en vendeltida brandgrav
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (29084:1)
Diarienummer: Vlm 050108, 050164, 090094
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6254-05
Undersökt tid: 2005-200...
Arkeologisk undersökning (2005-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Dingtuna-Österby 1:5
Fornlämning: 709
Rapport: Dingtuna-Österby - en vendeltida brandgrav
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (29084:1)
Diarienummer: Vlm 050108, 050164, 090094
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6254-05
Undersökt tid: 2005-2006
Kommentar: Bara fragmentariska rester av brandlagret fanns bevarat. Kolprov daterade till vendeltid. Fynd av brända ben. Fyndfördelade 2009. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9a009ede-95ef-462f-bd5d-8f6bf9d793e1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dingtuna-Österby 1:5, Dingtuna (RAÄ 709)
Swedish

Identity
VLM 136
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk undersökning (2005-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Dingtuna-Österby 1:5
Fornlämning: 709
Rapport: Dingtuna-Österby - en vendeltida brandgrav
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (29084:1)
Diarienummer: Vlm 050108, 050164, 090094
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6254-05
Undersökt tid: 2005-2006
Kommentar: Bara fragmentariska rester av brandlagret fanns bevarat. Kolprov daterade till vendeltid. Fynd av brända ben. Fyndfördelade 2009.
Swedish

Timespan
2005 - 2006

-Earliest time
2005
-Latest time
2006
-Role
Report
2006:54

-Report number
2006:54
-Number
29084
No hits.