Gäddeholm 2:1 Råmarbo VLM 479 Irsta sn RAÄ 508 (2014 - 2016) [sv]

Other languages: Gäddeholm 2:1 Råmarbo VLM 479 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Anna-Lena Hallgren, Agneta Flood på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Plats: Råmarbo
RAÄ nr: 508
Rapportnamn: Gårdens gravar Vendel- och vikingatida gravar i Råmarbo
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170102
Diarienummer beslut Lst: 431-1866-14, 431-3396-14, 431-6421-14
Undersökt tid: 2014 - 2016
Kommentar: Boplat...
Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Anna-Lena Hallgren, Agneta Flood på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Plats: Råmarbo
RAÄ nr: 508
Rapportnamn: Gårdens gravar Vendel- och vikingatida gravar i Råmarbo
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170102
Diarienummer beslut Lst: 431-1866-14, 431-3396-14, 431-6421-14
Undersökt tid: 2014 - 2016
Kommentar: Boplatslämningar yngre och äldre än gravarna. Brandgravar med fynd av pärlor, keramik och järnföremål daterade till 700-825 e.Kr. Parallellt med den nuvarande grusvägen, hittades en hålväg. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
21/12/2017 11:55:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9b47be8e-3a4f-442e-8685-e35457087292 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gäddeholm 2:1 Råmarbo VLM 479
Swedish

Identity
Irsta sn RAÄ 508
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Anna-Lena Hallgren, Agneta Flood på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Plats: Råmarbo
RAÄ nr: 508
Rapportnamn: Gårdens gravar Vendel- och vikingatida gravar i Råmarbo
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170102
Diarienummer beslut Lst: 431-1866-14, 431-3396-14, 431-6421-14
Undersökt tid: 2014 - 2016
Kommentar: Boplatslämningar yngre och äldre än gravarna. Brandgravar med fynd av pärlor, keramik och järnföremål daterade till 700-825 e.Kr. Parallellt med den nuvarande grusvägen, hittades en hålväg.
Swedish

Timespan
2014 - 2016

-Earliest time
2014
-Latest time
2016
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

Report
2016:40

-Report number
2016:40
No hits.