Ålem 10:1, 99/40 (RAÄ 170) U KLM039218 (1999) [sv]

Other languages: Ålem 10:1, 99/40 (RAÄ 170) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 39218:1-10. Arkeologisk slutundersökning. Med anledning av ombyggnad av vägkorsning. Kulturlager med fynd i form av flinta, keramik och brända ben. Datering: jäå. Undersökningen utfördes 1999-08-23 av Jenny Sundström. KLM dnr: 33-880-99. Lst dnr: 220-6433-99. Obj nr: 99/40. Fyndfördelat till KLM 2000-04-06 enligt beslut av Raä dnr: 321-5402-1999. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:22
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9b6737c7-5123-4a00-af94-0aa92c2e706a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålem 10:1, 99/40 (RAÄ 170)
Swedish

Identity
U KLM039218
Investigation type
Description
KLM 39218:1-10. Arkeologisk slutundersökning. Med anledning av ombyggnad av vägkorsning. Kulturlager med fynd i form av flinta, keramik och brända ben. Datering: jäå. Undersökningen utfördes 1999-08-23 av Jenny Sundström. KLM dnr: 33-880-99. Lst dnr: 220-6433-99. Obj nr: 99/40. Fyndfördelat till KLM 2000-04-06 enligt beslut av Raä dnr: 321-5402-1999.
Swedish

Timespan
1999 - 1999

-Earliest time
1999
-Latest time
1999
Place
, , Ålem 10:1 [sv]

-Place (text)
Ålem 10:1
Swedish
-Place
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
321-5402-1999
-Case type
-Registration number
220-6433-99
-Case type
-Registration number
33-880-99
-Number
KLM039218
No hits.