Ullvi 3:183, Irsta (RAÄ 71) VLM 34 (2000 - 2001) [sv]

Other languages: Ullvi 3:183, Irsta (RAÄ 71) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av restaurering.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:183
Plats: Irsta skola
Fornlämning: 71
Rapport: Gravar och boplatslämningar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28446:1)
Diarienummer: Vlm 00:111-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2094-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Skadad fornlämning av otillåtet markangrepp. S...
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av restaurering.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:183
Plats: Irsta skola
Fornlämning: 71
Rapport: Gravar och boplatslämningar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28446:1)
Diarienummer: Vlm 00:111-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2094-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Skadad fornlämning av otillåtet markangrepp. Skärvstensflak ovanpå stensättning. Kolprov från skärvstensflaket gav datering yngre neolitikum. Kan vara första boplatsetableringen. Keramikfynd. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9e45798f-5532-4f16-a62c-b303f700c365 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ullvi 3:183, Irsta (RAÄ 71)
Swedish

Identity
VLM 34
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av restaurering.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:183
Plats: Irsta skola
Fornlämning: 71
Rapport: Gravar och boplatslämningar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28446:1)
Diarienummer: Vlm 00:111-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2094-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Skadad fornlämning av otillåtet markangrepp. Skärvstensflak ovanpå stensättning. Kolprov från skärvstensflaket gav datering yngre neolitikum. Kan vara första boplatsetableringen. Keramikfynd.
Swedish

Timespan
2000 - 2001

-Earliest time
2000
-Latest time
2001
-Role
-Person
Report
2001:6

-Report number
2001:6
-Number
28446
No hits.