Brottberga 6:3, Skerike (RAÄ 1049) VLM 229 (2000 - 2003) [sv]

Other languages: Brottberga 6:3, Skerike (RAÄ 1049) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2000-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Hagtorp
Fornlämning: 1049
Rapport: En boplats från äldre järnåldern vid Hagtorp
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28476:3-42)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9112-00
Undersökt tid: 2000-2003
Kommen...
Särskild arkeologisk undersökning (2000-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Hagtorp
Fornlämning: 1049
Rapport: En boplats från äldre järnåldern vid Hagtorp
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28476:3-42)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9112-00
Undersökt tid: 2000-2003
Kommentar: Enligt rättelse är rapporten inte om RAÄ 971, utan RAÄ 1049. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9ff0a46a-a36b-4901-a2a3-b6a653e7eeee | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:3, Skerike (RAÄ 1049)
Swedish

Identity
VLM 229
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2000-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Hagtorp
Fornlämning: 1049
Rapport: En boplats från äldre järnåldern vid Hagtorp
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28476:3-42)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9112-00
Undersökt tid: 2000-2003
Kommentar: Enligt rättelse är rapporten inte om RAÄ 971, utan RAÄ 1049.
Swedish

Timespan
2000 - 2003

-Earliest time
2000
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A32

-Report number
2003:A32
-Number
28476
No hits.