Törunda 1:16, Munktorp (RAÄ 72) VLM 371 (2001 - 2004) [sv]

Other languages: Törunda 1:16, Munktorp (RAÄ 72) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll, Arkeologisk förundersökning (2001-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström, Kaisu Anttila på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Fastighet: Törunda 1:16
Fornlämning: 72
Rapport: Ett byggnadsarbete i Törunda, Munktorp
Rapportförfattare: Ulf Alström, Kaisu Anttila
Diarienummer: Vlm 020098
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8152-01
Undersökt tid: 2001-2004
Kommentar: Byggande av nytt bostadshus nära tv...
Antikvarisk kontroll, Arkeologisk förundersökning (2001-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström, Kaisu Anttila på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Fastighet: Törunda 1:16
Fornlämning: 72
Rapport: Ett byggnadsarbete i Törunda, Munktorp
Rapportförfattare: Ulf Alström, Kaisu Anttila
Diarienummer: Vlm 020098
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8152-01
Undersökt tid: 2001-2004
Kommentar: Byggande av nytt bostadshus nära två stensättningar. Fornlämningarna berördes inte av markingreppen. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a0d4fdd4-08f7-4f56-ae97-63c6b1e0f438 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Törunda 1:16, Munktorp (RAÄ 72)
Swedish

Identity
VLM 371
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll, Arkeologisk förundersökning (2001-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström, Kaisu Anttila på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Fastighet: Törunda 1:16
Fornlämning: 72
Rapport: Ett byggnadsarbete i Törunda, Munktorp
Rapportförfattare: Ulf Alström, Kaisu Anttila
Diarienummer: Vlm 020098
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8152-01
Undersökt tid: 2001-2004
Kommentar: Byggande av nytt bostadshus nära två stensättningar. Fornlämningarna berördes inte av markingreppen.
Swedish

Timespan
2001 - 2004

-Earliest time
2001
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:A21
-Report number
2004:A21
No hits.