Karlshäll AU SMM 2081101 (2015) [sv]

Other languages: Karlshäll AU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet har utfört en arkeologisk utredning i form av dykbesiktningar i två vattenområden i Notviken utanför Karlshäll och Karlsvik väster om Luleå. Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kommer att beröras av planerade muddringsarbeten i området.

Vid dykbesiktningarna påträffades inga fornlämningar. Det undersökta bottenområdet rymmer emellertid en mängd industrilämningar från sent 1800-tal och fram till första halvan av...
Sjöhistoriska museet har utfört en arkeologisk utredning i form av dykbesiktningar i två vattenområden i Notviken utanför Karlshäll och Karlsvik väster om Luleå. Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kommer att beröras av planerade muddringsarbeten i området.

Vid dykbesiktningarna påträffades inga fornlämningar. Det undersökta bottenområdet rymmer emellertid en mängd industrilämningar från sent 1800-tal och fram till första halvan av 1900-talet.


Länsstyrelsens beteckning: 431-9714-2015
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2014-645
Statens maritima museers projektnummer: 2081101
Uppdragsgivare: Golder Associates AB
Orsak till utredningen: Miljömuddring
Kommun: Luleå
Socken: Luleå och Nederluleå socken
Landskap: Norrbotten
Län: Norrbotten
Fastigheter: Karlsvik 1:1 och Svartön 18:17
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Typ av fornlämningsobjekt: Fartygs-/båtlämning, fångsanläggning, hamnanläggning
Dateringar: 1900-tal, nyare tid
Undersökningsledare: Jens Lindström
Rapportansvarig: Jens Lindström
Deltagare: Jens Lindström, Mikael Fredholm och Jim Hansson.
Undersökt yta: 0,46 km²
Undersökningens m.ö.h: 0 till -14 m.ö.h
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N 7293727/E 825421
Sjökort: 4101 och 414 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a5353ece-ebf4-42df-b51b-ddb73d89be71 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Karlshäll AU
Swedish

Identity
SMM 2081101
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet har utfört en arkeologisk utredning i form av dykbesiktningar i två vattenområden i Notviken utanför Karlshäll och Karlsvik väster om Luleå. Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kommer att beröras av planerade muddringsarbeten i området.

Vid dykbesiktningarna påträffades inga fornlämningar. Det undersökta bottenområdet rymmer emellertid en mängd industrilämningar från sent 1800-tal och fram till första halvan av 1900-talet.


Länsstyrelsens beteckning: 431-9714-2015
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2014-645
Statens maritima museers projektnummer: 2081101
Uppdragsgivare: Golder Associates AB
Orsak till utredningen: Miljömuddring
Kommun: Luleå
Socken: Luleå och Nederluleå socken
Landskap: Norrbotten
Län: Norrbotten
Fastigheter: Karlsvik 1:1 och Svartön 18:17
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Typ av fornlämningsobjekt: Fartygs-/båtlämning, fångsanläggning, hamnanläggning
Dateringar: 1900-tal, nyare tid
Undersökningsledare: Jens Lindström
Rapportansvarig: Jens Lindström
Deltagare: Jens Lindström, Mikael Fredholm och Jim Hansson.
Undersökt yta: 0,46 km²
Undersökningens m.ö.h: 0 till -14 m.ö.h
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N 7293727/E 825421
Sjökort: 4101 och 414
Swedish

Timespan
28/09/2015 - 30/09/2015

-Earliest time
28/09/2015
-Latest time
30/09/2015
Place
Luleå (Kommun) [sv], Karlshäll [sv],

-Place
Swedish

-Specified
Karlshäll
Swedish
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
7293727, 825421, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
7293727
-Longitude (Easting)
825421
65.60017, 22.076, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
65.60017
-Longitude (Easting)
22.076
-Case type
-Registration number
431-9714-2015
-Case type
-Registration number
5.3.1–2014-645
Result

Vid dykbesiktningarna påträffades inga fornlämningar. Det undersökta bottenområdet rymmer emellertid en mängd industrilämningar från sent 1800-tal och fram till första halvan av 1900-talet. Lämningarna, i form av tusentals sjunkna massavedsstockar, två stålpråmar och en kraftig stenkista, kan kopplas till den tidigare industriverksamheten i området. Utöver industrilämningarna hittades även en fast fiskeanläggning som bedömdes vara yngre än 1850.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:4
Swedish

-Report number
2016:4
No hits.