Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-RD (1978) [sv]

Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1978

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Magnusgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1978
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 136 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a735ad71-37e1-426b-8e08-6a2e0257fef5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-RD
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1978

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Magnusgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1978
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 136
Swedish

Timespan
25/10/1978 - 25/10/1978

-Earliest time
25/10/1978
-Latest time
25/10/1978
Place
, , Magnusgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Magnusgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1978
Result

Anledning
Kontroll av omschaktning för byte av avloppsbrunn inom fastigheten Passagården 1:67. Schaktningen gällde servisledningen från hörnet av Vallgatan och Magnusgatan in i den Ahlqvistska tomten. Ytan var ca. 6 m2.

Beskrivning
Med grävmaskin togs upp ett schakt omkring brunnen med viss förlängning i ledningsriktningarna. Till största delen berördes redan omgrävd mark, endast till viss del orörda schaktkanter i V, ca. 0,5 m. Kulturlagret var ca. 1,3 m djupt.
Vid undersökningen påträffades 2 byggnadslämningar i 1-3 skikt, vilka tolkades som två byggnadsskeden inom samma byggnad. I denna hittades keramik daterad till 1200-talet. I högre liggande lager hittades keramik från 1300-talet, medan sena föremålstyper knappast alls förekom.
I den västra schaktkanten påträffades flera påförda lerlager, delvis brända, vilka tolkades som ett inomhusparti. I schaktkantens mittparti fanns en typisk lerhärd (inomhushärd) sannolikt anlagd i 2 eller 3 skikt och med det vanliga stenmaterialet, glimmerskiffer, i lerpackningen.

Fynd
Keramik (svartgods, äldre lergods, glaserat stengods), träföremål, tyg-, läder-, brons- och järnfragment, en pilspets av järn, bränd lera.

Datering
1200-1300-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S. 58.
Swedish

Lödöse museum
RD

-Id
RD
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
136

-Id
136
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:711:01
-Id
14:1462:711:01
-System
StadsGIS
No hits.