221 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 221 (2005 - 2006) [sv]

221 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2005-2006) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Mathias Bäck, Helén Romedahl på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kleopatra 7, 9
Plats: Björn Olssons bronsgjuteri
Fornlämning: 232
Rapport: Björn Olssons bronsgjuteri i stormaktstidens Västerås
Rapportförfattare: Mathias Bäck, Helén Romedahl
Museum (invnr): SHM
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7018-2005
Undersökt tid: 2005...
Särskild arkeologisk undersökning (2005-2006) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Mathias Bäck, Helén Romedahl på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kleopatra 7, 9
Plats: Björn Olssons bronsgjuteri
Fornlämning: 232
Rapport: Björn Olssons bronsgjuteri i stormaktstidens Västerås
Rapportförfattare: Mathias Bäck, Helén Romedahl
Museum (invnr): SHM
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7018-2005
Undersökt tid: 2005-2006
Kommentar: Fynden visar en storskalig, specialisering bronsgjutning av grytor men även mindre föremål under slutet av 1500-talet och 1600-talet. Fynden fyndfördelade till SHM. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a99c61ec-e6b3-43c6-9c10-c5ad3c6a36f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
221 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 221
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2005-2006) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Mathias Bäck, Helén Romedahl på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kleopatra 7, 9
Plats: Björn Olssons bronsgjuteri
Fornlämning: 232
Rapport: Björn Olssons bronsgjuteri i stormaktstidens Västerås
Rapportförfattare: Mathias Bäck, Helén Romedahl
Museum (invnr): SHM
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7018-2005
Undersökt tid: 2005-2006
Kommentar: Fynden visar en storskalig, specialisering bronsgjutning av grytor men även mindre föremål under slutet av 1500-talet och 1600-talet. Fynden fyndfördelade till SHM.
Swedish

Timespan
2005 - 2006

-Earliest time
2005
-Latest time
2006
-Role
-Person
Report
2006:22
-Report number
2006:22
No hits.