Skeppsbyggaregatan, vägsamfällighet, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-SB (1969) [sv]

Skeppsbyggaregatan, vägsamfällighet, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Skeppsbyggaregatan, vägsamfällighet
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: Raä dnr 7292/68
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 085 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/aa0807ec-a775-4abc-a957-4519d7473871 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skeppsbyggaregatan, vägsamfällighet, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-SB
Investigation type
Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Skeppsbyggaregatan, vägsamfällighet
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: Raä dnr 7292/68
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 085
Swedish

Timespan
05/1969 - 07/1969

-Earliest time
05/1969
-Latest time
07/1969
Place
Skeppsbyggaregatan, vägsamfällighet, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Skeppsbyggaregatan, vägsamfällighet, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
Raä dnr 7292/68
Result

Anledning:
Schaktningen föranleddes av nedgrävning av en kommunal avloppsledning.

Beskrivning/sammanfattning:
Vid schaktets södra ände syntes en markant sänkning av lerbottennivån, vilket tolkades som den forna norra åarmens norra kant. Sporadiska virkeslämningar här saknade konstruktivt sammanhang. Ca 15 m norrut och upp till schaktets nordända på en sträcka av 55 m fanns äldre gatukonstruktioner i fem skikt, varav de tre övre stenlagda (den mellersta med vällagda kantstenar), de båda äldre i träkonstruktion med längsgående ytvirke (kluvor) och tvärliggande stödvirke. Träkonstruktionerna upphörde helt vid norra schaktänden och stenläggningen visade så stor oregelbundenhet, att åtminstone de medeltida delarna av anläggningen bör ha nått sin nordgräns.

Fynd:
1045 fyndnummer, de flesta innehållande flera föremål.
Övervägande keramik, mycket järnspik och i de äldsta skikten organiskt material i form av trä och läderföremål.
Specialfynd: Glasskärva med emaljdekor, syro-frankisk?

Datering:
Ca 1200 - ca 1600

Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980
Swedish

Lödöse museum
SB

-Id
SB
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
085

-Id
085
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:754:01
-Id
14:1462:754:01
-System
StadsGIS
No hits.