Klostergatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-GO (1983) [sv]

Other languages: Klostergatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostergatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 171 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:05:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b219ab73-43f0-4c0f-8cce-2140382c7e40 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Klostergatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-GO
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostergatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 171
Swedish

Timespan
11/10/1983 - 11/10/1983

-Earliest time
11/10/1983
-Latest time
11/10/1983
Place
, , Klostergatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Klostergatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Geodata
6435974.58782, 331928.76773, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435974.58782
-Longitude (Easting)
331928.76773
Result

Anledning: Reparation av vattenledning vid Klostergtan.

Sammanfattning/redovisning: Två schakt togs upp, cirka 8 m2 stora, vilka grävdes till ett djup av cirka 1,8 meter.

I det ena schaktet, (I), fanns främst omrört material beroende på tidigare schaktning i området. Ett vägfyllnadsmaterial stäckte sig till ett djup av 0,9 meter. Fyllnadsmaterialet har ersatt minst en halvmeter ett kulturlager, som schaktats bort i samband med vägbygget av Klostergatan. Under det påförda fyllnadsmaterialet framkom gråsvart lera med enstaka djurben, kvistar, avfall och läderspill. Därunder framkom ett skikt bestående av bränd lera med fynd av enstaka bitar av slagg . På ett djup av 1,8 meter framkom en ekstock. I botten av schaktet syntes lagerföljden vara omrörd.

Det andra schaktet, (II), togs upp cirka 1,5 meter norr om asfaltskanten vid Klostergatans nordsida. Schaktet var cirka 1,5 x 1,5 meter stort och grävdes till ett djup av 0,2 meter. En relativt djup nedgrävning syntes i schaktets nordöstra – östra, vilken var cirka 1,2 meter djup. Troligen utgjorde nedgrävningen rester av ett vägdike eller ett dräneringsdike som kan ha tillkommit vid vägbygget år 1958. I ett lager bestående av hårt packad mylla med avfall fanns rester av virke. Virket påträffades inom ett relativt koncentrerat område och skulle kunna ha ingått i något fast konstruktion. Materialet påträffades dock på ett för oordnat sätt för att klart indikera någon typ av byggnadslämning. Bottenleran föreföll ligga något högre i nivå än förväntat. Daterande fyndmaterial framkom ej. Enbart tillvaratogs några enstaka täljda pinnar-

Fynd: Täljda träpinnar, läderfragment och slagg.

Datering: Medeltid.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
GO

-Id
GO
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
171

-Id
171
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:649:01
-Id
14:1462:649:01
-System
StadsGIS
No hits.