Västerås 4:85, Skerike (RAÄ 306; 1444) VLM 155 (2009) [sv]

Other languages: Västerås 4:85, Skerike (RAÄ 306; 1444) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Norra Erikslund
Fornlämning: 306; 1444
Rapport: Norra Erikslund Ett romartida stolphus
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 140068
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2926-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Fynd av keramik och en malstensliggare. F...
Arkeologisk förundersökning (2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Norra Erikslund
Fornlämning: 306; 1444
Rapport: Norra Erikslund Ett romartida stolphus
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 140068
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2926-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Fynd av keramik och en malstensliggare. Fyndfördelade till Vlm 2014. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:18
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b2878ee7-ac4f-4384-ad1f-b5e1d19f7824 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Skerike (RAÄ 306; 1444)
Swedish

Identity
VLM 155
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Norra Erikslund
Fornlämning: 306; 1444
Rapport: Norra Erikslund Ett romartida stolphus
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 140068
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2926-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Fynd av keramik och en malstensliggare. Fyndfördelade till Vlm 2014.
Swedish

Timespan
2009 - 2009

-Earliest time
2009
-Latest time
2009
-Role
-Person
Report
2009:72
-Report number
2009:72
No hits.