AU Lidköping och Lidan etapp 2 AU SMM 2081125 och 2081132 (2016 - 2017) [sv]

Other languages: AU Lidköping och Lidan etapp 2 AU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
2081125:
Utredningen har resulterat i 60 sonarindikationer, en fartygslämning (ID17/RAÄ Lidköping 25), 22 möjliga fartygslämningar/andra objekt samt 37 andra objekt.

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beteckning: 431–35425–2016
Statens maritima museers Dnr: 5.3.1–2016-1140
Statens maritima museers projektnr: 2081125
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Uppdragsgivare: Strömstads kommun
Ansvarig chef: Odd Johansen, Tf. avdelningschef för Form- och innehållsav...
2081125:
Utredningen har resulterat i 60 sonarindikationer, en fartygslämning (ID17/RAÄ Lidköping 25), 22 möjliga fartygslämningar/andra objekt samt 37 andra objekt.

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beteckning: 431–35425–2016
Statens maritima museers Dnr: 5.3.1–2016-1140
Statens maritima museers projektnr: 2081125
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Uppdragsgivare: Strömstads kommun
Ansvarig chef: Odd Johansen, Tf. avdelningschef för Form- och innehållsavdelningen. 08-519 549 91, odd.johansen@maritima.se
Chef Kulturarvsenheten: Fredrik Svanberg
08-519 549 59 fredrik.svanberg@maritima.se
Projektledare: Mikael Fredholm, 08-519 558 31 mikael.fredholm@maritima.se
Biträdande projektledare: Jim Hansson, 08-519 549 22, jim.hansson@maritima.se
Utredningens sydvästra hörn:
Koordinater N: 6484470 E: 391289 (SWEREF 99 TM).
Inmätning: GPS med noggrannhet ±1 meter.
______________________________________________________________________________________

2081132:
Statens maritima museer (SMM) har mellan den 15 och 18:e maj 2017 utfört en arkeologisk utredning steg 2 i del av Lidan i Lidköpings kommun. Utredningen omfattade 30 sonar-indikationer på en sträcka från järnvägsbron i Lidköping och två kilometer uppströms (söderut). Lidan är cirka 50 meter bred, vilket gör utredningsområdet till omkring 100 000 m2 stort.

Utredningen resulterade i en ny möjlig fornlämning, en stenkista/bro mellan Torgbron och Wennerbergsbron. Stenkistan (Id 13) bedöms som fornlämning i avvaktan på svar från ¹⁴C-datering.

Den tidigare kända och osäkert daterade fartygslämningen Lidköping 25 (Id 17), dykbesiktigades och den bedöms med avseende på konstruktion och nedbrytning kunna vara från 1800-talet i avvaktan på svar från ¹⁴C-datering.

I övrigt påträffades nio mindre fartygslämningar, som ingen bedöms utgöra fornlämning.

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beteckning: 431-7284-2017
Statens maritima museers Dnr. 5.3.1–2017-489
Statens maritima museers projektnr: 2081132
Socken: Lidköping
Kommun: Lidköping
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Ansvarig chef: Tf, avdelningschef, Form och innehåll, Odd Johansen 08-519 549 91, odd.johansen@maritima.se
Chef för Kulturarvsenheten: Fredrik Svanberg
08-519 549 59 fredrik.svanberg@maritima.se
Projektledare: Mikael Fredholm 08-519 558 31, mikael.fredholm@maritima.se
Personal i fält: Mikael Fredholm, Jim Hansson och Håkan Altrock.
Datum för fältarbete: 2017-05-15 till 2017-05-18 [sv]
Dataset owner
Last changed
23/05/2017 13:51:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ba30783e-6566-492a-8a3e-7f42e3629372 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
AU Lidköping och Lidan etapp 2 AU
Swedish

Identity
SMM 2081125 och 2081132
Investigation type
Description
2081125:
Utredningen har resulterat i 60 sonarindikationer, en fartygslämning (ID17/RAÄ Lidköping 25), 22 möjliga fartygslämningar/andra objekt samt 37 andra objekt.

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beteckning: 431–35425–2016
Statens maritima museers Dnr: 5.3.1–2016-1140
Statens maritima museers projektnr: 2081125
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Uppdragsgivare: Strömstads kommun
Ansvarig chef: Odd Johansen, Tf. avdelningschef för Form- och innehållsavdelningen. 08-519 549 91, odd.johansen@maritima.se
Chef Kulturarvsenheten: Fredrik Svanberg
08-519 549 59 fredrik.svanberg@maritima.se
Projektledare: Mikael Fredholm, 08-519 558 31 mikael.fredholm@maritima.se
Biträdande projektledare: Jim Hansson, 08-519 549 22, jim.hansson@maritima.se
Utredningens sydvästra hörn:
Koordinater N: 6484470 E: 391289 (SWEREF 99 TM).
Inmätning: GPS med noggrannhet ±1 meter.
______________________________________________________________________________________

2081132:
Statens maritima museer (SMM) har mellan den 15 och 18:e maj 2017 utfört en arkeologisk utredning steg 2 i del av Lidan i Lidköpings kommun. Utredningen omfattade 30 sonar-indikationer på en sträcka från järnvägsbron i Lidköping och två kilometer uppströms (söderut). Lidan är cirka 50 meter bred, vilket gör utredningsområdet till omkring 100 000 m2 stort.

Utredningen resulterade i en ny möjlig fornlämning, en stenkista/bro mellan Torgbron och Wennerbergsbron. Stenkistan (Id 13) bedöms som fornlämning i avvaktan på svar från ¹⁴C-datering.

Den tidigare kända och osäkert daterade fartygslämningen Lidköping 25 (Id 17), dykbesiktigades och den bedöms med avseende på konstruktion och nedbrytning kunna vara från 1800-talet i avvaktan på svar från ¹⁴C-datering.

I övrigt påträffades nio mindre fartygslämningar, som ingen bedöms utgöra fornlämning.

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beteckning: 431-7284-2017
Statens maritima museers Dnr. 5.3.1–2017-489
Statens maritima museers projektnr: 2081132
Socken: Lidköping
Kommun: Lidköping
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Ansvarig chef: Tf, avdelningschef, Form och innehåll, Odd Johansen 08-519 549 91, odd.johansen@maritima.se
Chef för Kulturarvsenheten: Fredrik Svanberg
08-519 549 59 fredrik.svanberg@maritima.se
Projektledare: Mikael Fredholm 08-519 558 31, mikael.fredholm@maritima.se
Personal i fält: Mikael Fredholm, Jim Hansson och Håkan Altrock.
Datum för fältarbete: 2017-05-15 till 2017-05-18
Swedish

Timespan
15/12/2016 - 18/05/2017

-Earliest time
15/12/2016
-Latest time
18/05/2017
-Place
-Role
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
58.50159, 13.15825, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.50159
-Longitude (Easting)
13.15825
-Case type
-Registration number
5.3.1-2017-489
-Case type
No hits.