Brottberga 6:5, Skerike (RAÄ 1037) VLM 289 (2002 - 2003) [sv]

Other languages: Brottberga 6:5, Skerike (RAÄ 1037) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Brottberga 6:5
Plats: Brottberga
Fornlämning: 1037
Rapport: Brottberga 6:5 Ett schakt för el, vatten och avlopp
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 020244
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14642-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Fynd av grunda stophål, mörkfärgningar och ård...
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Brottberga 6:5
Plats: Brottberga
Fornlämning: 1037
Rapport: Brottberga 6:5 Ett schakt för el, vatten och avlopp
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 020244
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14642-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Fynd av grunda stophål, mörkfärgningar och årderspår. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/baa1ed02-104e-4a42-8101-f2fb8c2cf255 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:5, Skerike (RAÄ 1037)
Swedish

Identity
VLM 289
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Brottberga 6:5
Plats: Brottberga
Fornlämning: 1037
Rapport: Brottberga 6:5 Ett schakt för el, vatten och avlopp
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 020244
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14642-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Fynd av grunda stophål, mörkfärgningar och årderspår.
Swedish

Timespan
2002 - 2003

-Earliest time
2002
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A48
-Report number
2003:A48
No hits.