320 Husbyggnation (RAÄ 148) VLM 320 (2010 - 2011) [sv]

Other languages: 320 Husbyggnation (RAÄ 148) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2010-2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Dana 10
Fornlämning: 148
Rapport: I skuggan av Köpings rådhus
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170022
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3834-10
Undersökt tid: 2010-2011
Kommentar: Enligt kolprover började torget utnyttjas under 1300-talet, me...
Arkeologisk förundersökning (2010-2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Dana 10
Fornlämning: 148
Rapport: I skuggan av Köpings rådhus
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170022
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3834-10
Undersökt tid: 2010-2011
Kommentar: Enligt kolprover började torget utnyttjas under 1300-talet, men det är först under 1400- till 1500-talen som bebygglsen har expanderat. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 12:40:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bc79adb2-ba5b-41d1-9563-2b323a621b04 | RDF/XML | JSON-LD
Name
320 Husbyggnation (RAÄ 148)
Swedish

Identity
VLM 320
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2010-2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Dana 10
Fornlämning: 148
Rapport: I skuggan av Köpings rådhus
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170022
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3834-10
Undersökt tid: 2010-2011
Kommentar: Enligt kolprover började torget utnyttjas under 1300-talet, men det är först under 1400- till 1500-talen som bebygglsen har expanderat. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2010 - 2011

-Earliest time
2010
-Latest time
2011
-Role
-Person
Has investigated
Report
2011:17

-Report number
2011:17
No hits.