Alby 18:1/5, 16:1, 81/1984 U KLM044215 (1984) [sv]

Other languages: Alby 18:1/5, 16:1, 81/1984 (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 44215:1-2. Arkeologisk undersökning. Undersökningen föranleddes av att lantbrukare Sven Erik Olsson hade påträffat och skadat en hällkista vid grushämtning. Hällkistans väggar bestod av stående hällar 0,3-0,9 m breda, 0,4-0,6 m höga och 0,02-0,05 m tjocka. Förutom skelettet påträffades inga fynd. Datering: Trolig datering äldre järnålder. Fyndort: Öl, Hulterstad sn, Alby 18:1/5 och 16:1, Fornl nr 199. Undersökningen utfördes den 9 och 10 oktober 1984 av Michael Delden och Monika Rasch. KL... KLM 44215:1-2. Arkeologisk undersökning. Undersökningen föranleddes av att lantbrukare Sven Erik Olsson hade påträffat och skadat en hällkista vid grushämtning. Hällkistans väggar bestod av stående hällar 0,3-0,9 m breda, 0,4-0,6 m höga och 0,02-0,05 m tjocka. Förutom skelettet påträffades inga fynd. Datering: Trolig datering äldre järnålder. Fyndort: Öl, Hulterstad sn, Alby 18:1/5 och 16:1, Fornl nr 199. Undersökningen utfördes den 9 och 10 oktober 1984 av Michael Delden och Monika Rasch. KLM nr: 1677/84, 1301/84 (Besiktnings-PM över skada på ej registrerat fornminne). Lst dnr: 11391-3230-84. Objekt nr: 81/1984. Fyndfördelat till KLM 2004-02-03, enligt beslut av Raä dnr: 1115/85. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:31
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bf80fcb8-205d-4ff2-9641-f833cc222492 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alby 18:1/5, 16:1, 81/1984
Swedish

Identity
U KLM044215
Investigation type
Description
KLM 44215:1-2. Arkeologisk undersökning. Undersökningen föranleddes av att lantbrukare Sven Erik Olsson hade påträffat och skadat en hällkista vid grushämtning. Hällkistans väggar bestod av stående hällar 0,3-0,9 m breda, 0,4-0,6 m höga och 0,02-0,05 m tjocka. Förutom skelettet påträffades inga fynd. Datering: Trolig datering äldre järnålder. Fyndort: Öl, Hulterstad sn, Alby 18:1/5 och 16:1, Fornl nr 199. Undersökningen utfördes den 9 och 10 oktober 1984 av Michael Delden och Monika Rasch. KLM nr: 1677/84, 1301/84 (Besiktnings-PM över skada på ej registrerat fornminne). Lst dnr: 11391-3230-84. Objekt nr: 81/1984. Fyndfördelat till KLM 2004-02-03, enligt beslut av Raä dnr: 1115/85.
Swedish

Timespan
1984 - 1984

-Earliest time
1984
-Latest time
1984
Place
, , Alby 18:1/5, 16:1 [sv]

-Place (text)
Alby 18:1/5, 16:1
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
1677/84
-Case type
-Registration number
1115/85
-Case type
-Registration number
11391-3230-84
-Number
KLM044215
No hits.