Västerås kvarteret Johannes VLM 472 Västerås RAÄ 232 (2016) [sv]

Other languages: Västerås kvarteret Johannes VLM 472 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Johannes
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170090
Diarienummer beslut Lst: 431-3446-2016
Undersökt tid: 2016 - 2016
Kommentar: Västerås äldsta kristna begravningsplats. C14-analys av ett djurben daterat till 1290-1410 e. Kr. ...
Arkeologisk undersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Johannes
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170090
Diarienummer beslut Lst: 431-3446-2016
Undersökt tid: 2016 - 2016
Kommentar: Västerås äldsta kristna begravningsplats. C14-analys av ett djurben daterat till 1290-1410 e. Kr. Fynd av keramik. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:24
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c82f495d-f5c0-4945-b17f-f719c92c1667 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås kvarteret Johannes VLM 472
Swedish

Identity
Västerås RAÄ 232
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk undersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Johannes
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170090
Diarienummer beslut Lst: 431-3446-2016
Undersökt tid: 2016 - 2016
Kommentar: Västerås äldsta kristna begravningsplats. C14-analys av ett djurben daterat till 1290-1410 e. Kr. Fynd av keramik.
Swedish

Timespan
2016 - 2016

-Earliest time
2016
-Latest time
2016
-Role
-Person
Has investigated
Report
2016:83

-Report number
2016:83
No hits.