341 Markanläggning (RAÄ 34) VLM 341 (2012) [sv]

Other languages: 341 Markanläggning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk antikvarisk kontroll (2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Herrgården
Fornlämning: 34
Rapport: Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170020
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4672-12
Undersökt tid: 2012
Kommentar: I det västligaste schaktet påträffades en sentida glasflaska när...
Arkeologisk antikvarisk kontroll (2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Herrgården
Fornlämning: 34
Rapport: Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170020
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4672-12
Undersökt tid: 2012
Kommentar: I det västligaste schaktet påträffades en sentida glasflaska nära ett murparti. I det östligaste schaktet fanns omrörda kulturlager. En sentida stengodsskärva tillvaratogs. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cc6510e6-a63b-4e32-bdd7-7b98f266718d | RDF/XML | JSON-LD
Name
341 Markanläggning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 341
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk antikvarisk kontroll (2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Herrgården
Fornlämning: 34
Rapport: Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170020
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4672-12
Undersökt tid: 2012
Kommentar: I det västligaste schaktet påträffades en sentida glasflaska nära ett murparti. I det östligaste schaktet fanns omrörda kulturlager. En sentida stengodsskärva tillvaratogs. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2012 - 2012

-Earliest time
2012
-Latest time
2012
-Role
-Person
Has investigated
Report
2012:100

-Report number
2012:100
No hits.