Eriksberg 1:2, Kvarntorp 3:6, Västra Skedvi (RAÄ 3) VLM 336 (1999 - 2001) [sv]

Other languages: Eriksberg 1:2, Kvarntorp 3:6, Västra Skedvi (RAÄ 3) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Västra Skedvi
Fastighet: Eriksberg 1:2, Kvarntorp 3:6
Plats: Eriksberg
Fornlämning: 3
Rapport: Eriksberg
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm (28456:1)
Diarienummer: Vlm 99:318-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7595-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Kulturlager med gatsten från en äl...
Arkeologisk förundersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Västra Skedvi
Fastighet: Eriksberg 1:2, Kvarntorp 3:6
Plats: Eriksberg
Fornlämning: 3
Rapport: Eriksberg
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm (28456:1)
Diarienummer: Vlm 99:318-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7595-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Kulturlager med gatsten från en äldre form av vägen. Fynd av keramik. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cdcb3bd1-0f76-4431-8545-674272e29937 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eriksberg 1:2, Kvarntorp 3:6, Västra Skedvi (RAÄ 3)
Swedish

Identity
VLM 336
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Västra Skedvi
Fastighet: Eriksberg 1:2, Kvarntorp 3:6
Plats: Eriksberg
Fornlämning: 3
Rapport: Eriksberg
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm (28456:1)
Diarienummer: Vlm 99:318-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7595-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Kulturlager med gatsten från en äldre form av vägen. Fynd av keramik.
Swedish

Timespan
1999 - 2001

-Earliest time
1999
-Latest time
2001
-Role
-Person
Report
2001:25

-Report number
2001:25
-Number
28456
No hits.