220 Vägbyggnation (RAÄ 232) VLM 220 (1999 - 2005) [sv]

Other languages: 220 Vägbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning (1999-2005) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Mathias Bäck på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Oden
Fornlämning: 232
Rapport: Skeppare och vägarfolk i Västerås hamnområde 1620-1730
Rapportförfattare: Mathias Bäck
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3797-99
Undersökt tid: 1999-2005
Kommentar: Undersökningen ger en bild av Västerås efterreforma...
Arkeologisk undersökning (1999-2005) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Mathias Bäck på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Oden
Fornlämning: 232
Rapport: Skeppare och vägarfolk i Västerås hamnområde 1620-1730
Rapportförfattare: Mathias Bäck
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3797-99
Undersökt tid: 1999-2005
Kommentar: Undersökningen ger en bild av Västerås efterreformatoriska utveckling innan stadsbranden 1714. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2013. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:20
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cf5e56da-dd16-445d-8cd2-9815afbe60c4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
220 Vägbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 220
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk undersökning (1999-2005) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Mathias Bäck på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Oden
Fornlämning: 232
Rapport: Skeppare och vägarfolk i Västerås hamnområde 1620-1730
Rapportförfattare: Mathias Bäck
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3797-99
Undersökt tid: 1999-2005
Kommentar: Undersökningen ger en bild av Västerås efterreformatoriska utveckling innan stadsbranden 1714. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2013.
Swedish

Timespan
1999 - 2005

-Earliest time
1999
-Latest time
2005
-Role
-Person
Has investigated
Report
2005:14

-Report number
2005:14
No hits.