Björksta (RAÄ 201; 556; 557; 558; 559) VLM 54 (2006 - 2007) [sv]

Other languages: Björksta (RAÄ 201; 556; 557; 558; 559) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2006-2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Plats: Orresta
Fornlämning: 201; 556; 557; 558; 559
Rapport: Kabelschaktning vid Orresta 2,5 km schakt i bronsåldersbygd
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (29080:1-10)
Diarienummer: KM 06078
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7872-06
Undersökt tid: 2006-2007
Kommentar: RA...
Arkeologisk förundersökning (2006-2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Plats: Orresta
Fornlämning: 201; 556; 557; 558; 559
Rapport: Kabelschaktning vid Orresta 2,5 km schakt i bronsåldersbygd
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (29080:1-10)
Diarienummer: KM 06078
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7872-06
Undersökt tid: 2006-2007
Kommentar: RAÄ 558 - spår av en äldre järnåldersboplats [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d44d4793-7a07-424d-bbb2-cce39877a26b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björksta (RAÄ 201; 556; 557; 558; 559)
Swedish

Identity
VLM 54
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2006-2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Plats: Orresta
Fornlämning: 201; 556; 557; 558; 559
Rapport: Kabelschaktning vid Orresta 2,5 km schakt i bronsåldersbygd
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (29080:1-10)
Diarienummer: KM 06078
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7872-06
Undersökt tid: 2006-2007
Kommentar: RAÄ 558 - spår av en äldre järnåldersboplats
Swedish

Timespan
2006 - 2007

-Earliest time
2006
-Latest time
2007
-Role
Report
2007:70

-Report number
2007:70
-Number
29080
No hits.