Dingtuna-Vändle 7:1 VLM 496 Dingtuna sn RAÄ 355 (2011 - 2012) [sv]

Other languages: Dingtuna-Vändle 7:1 VLM 496 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning/Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Arkeologikonsult AB / Peter Sillén, Linda Lindwall och Erik Dardell på grund av bergtäkt.
Län: Västmanland
Kommun: Västmanland
Socken: Dingtuna
Fastighet: Dingtuna-Vändle 7:1
Plats: Vändle
RAÄ nr: 355
Rapportnamn: Röset på berget
Rapportförfattare: Peter Sillén, Linda Lindwall, Erik Dardell
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej registrerat 15 fynd
Diarienummer: Vlm 180039
Diarienummer beslut: Lst 431-3374-2011
Undersökt tid: 2011 - ...
Arkeologisk förundersökning/Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Arkeologikonsult AB / Peter Sillén, Linda Lindwall och Erik Dardell på grund av bergtäkt.
Län: Västmanland
Kommun: Västmanland
Socken: Dingtuna
Fastighet: Dingtuna-Vändle 7:1
Plats: Vändle
RAÄ nr: 355
Rapportnamn: Röset på berget
Rapportförfattare: Peter Sillén, Linda Lindwall, Erik Dardell
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej registrerat 15 fynd
Diarienummer: Vlm 180039
Diarienummer beslut: Lst 431-3374-2011
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: Röset Dingtuna 355:1 påträffades liksom ett antal nedgrävningar från historisk tid liksom tre gränsrösen. Två C14 dateringar på kol gjordes. Resultat efter undersökning: förromersk järnålder. Fynd av brända ben. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
11/07/2018 16:14:02
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d68eb497-6d47-4014-aec9-8217a926d5fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dingtuna-Vändle 7:1 VLM 496
Swedish

Identity
Dingtuna sn RAÄ 355
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning/Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Arkeologikonsult AB / Peter Sillén, Linda Lindwall och Erik Dardell på grund av bergtäkt.
Län: Västmanland
Kommun: Västmanland
Socken: Dingtuna
Fastighet: Dingtuna-Vändle 7:1
Plats: Vändle
RAÄ nr: 355
Rapportnamn: Röset på berget
Rapportförfattare: Peter Sillén, Linda Lindwall, Erik Dardell
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej registrerat 15 fynd
Diarienummer: Vlm 180039
Diarienummer beslut: Lst 431-3374-2011
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: Röset Dingtuna 355:1 påträffades liksom ett antal nedgrävningar från historisk tid liksom tre gränsrösen. Två C14 dateringar på kol gjordes. Resultat efter undersökning: förromersk järnålder. Fynd av brända ben.
Swedish

Timespan
2011 - 2012

-Earliest time
2011
-Latest time
2012
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
431-3374-2011
Report
2012:2490/2537
-Report number
2012:2490/2537
No hits.