Habbestorp 7:1 U KLM034518 (1991) [sv]

Habbestorp 7:1 (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34518:1- Arkeologisk förundersökning. Föranledd av vattenledning. Framkom 1 härd och 1 lertäktsgrop. Fynd: 3 kvartsavslag, 1 övrigt slagen kvarts. Datering: härden C14- daterades till medeltid (1275 e.Kr) men närheten till ett förhistoriskt boplatsområde (RAÄ 348) gör att det ej kan uteslutas att såväl förhistoriska som historiska lämningar återfinns i närområdet. Fyndort: Sm, Mönsterås sn, Habbestorp 7:1. Förundersökningen utfördes hösten 1991 av Michael Källström. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d9a73405-87a4-4a42-9e6a-6fa31e798b51 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Habbestorp 7:1
Swedish

Identity
U KLM034518
Investigation type
Description
KLM 34518:1- Arkeologisk förundersökning. Föranledd av vattenledning. Framkom 1 härd och 1 lertäktsgrop. Fynd: 3 kvartsavslag, 1 övrigt slagen kvarts. Datering: härden C14- daterades till medeltid (1275 e.Kr) men närheten till ett förhistoriskt boplatsområde (RAÄ 348) gör att det ej kan uteslutas att såväl förhistoriska som historiska lämningar återfinns i närområdet. Fyndort: Sm, Mönsterås sn, Habbestorp 7:1. Förundersökningen utfördes hösten 1991 av Michael Källström.
Swedish

Timespan
1991 - 1991

-Earliest time
1991
-Latest time
1991
Place
, , Habbestorp 7:1 [sv]

-Place (text)
Habbestorp 7:1
Swedish
Mönsterås (Kommun) [sv], ,

-Place
Mönsterås (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Number
KLM034518
No hits.