Kalmar slott, 99/73 (RAÄ 53) U KLM039248 (1998 - 2000) [sv]

Kalmar slott, 99/73 (RAÄ 53) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 39248:1-271. Arkeologisk förundersökning. Ombyggnation och renoveringar på slottet, kabelschakt och VA-schakt. Ca 180 m kabelschakt till 0,6 m dj, ca 8 kvm medeltida kulturlager, 40 m VA-schakt till 3,0 m dj, 250 kvm fyllning och underliggande golvyta från 1700-talet till 0,2 m dj, 10 m dagvattenschakt till 0,8 m dj, 6 m teleschakt till 0,3 m dj samt två portöppningar. Vid undersökningarna framkom föremål av brons, järn, de flesta typer av nordeuropeisk keramik från medeltid och nyare tid... KLM 39248:1-271. Arkeologisk förundersökning. Ombyggnation och renoveringar på slottet, kabelschakt och VA-schakt. Ca 180 m kabelschakt till 0,6 m dj, ca 8 kvm medeltida kulturlager, 40 m VA-schakt till 3,0 m dj, 250 kvm fyllning och underliggande golvyta från 1700-talet till 0,2 m dj, 10 m dagvattenschakt till 0,8 m dj, 6 m teleschakt till 0,3 m dj samt två portöppningar. Vid undersökningarna framkom föremål av brons, järn, de flesta typer av nordeuropeisk keramik från medeltid och nyare tid, glas, horn/ben, tegel och slagg, samt djurben. Fyndort: Sm, Kalmar, Gamla Staden, fornl nr 53. Undersökningen utfördes under tiden aug 1998 till mars 2000 av Björn Petterson. KLM dnr: 33-659-98, 31-222-99, 31-930-99. Lst dnr: 220-1243-98, 220-938-99, 220-7608-99.Obj nr: 98/60, 99/48, 99/73. Fyndfördelat till KLM 2007-09-07, enligt beslut av Raä dnr: 321-791-2003. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/da95eb2a-7296-4688-b579-f6ec5e90feb2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kalmar slott, 99/73 (RAÄ 53)
Swedish

Identity
U KLM039248
Investigation type
Description
KLM 39248:1-271. Arkeologisk förundersökning. Ombyggnation och renoveringar på slottet, kabelschakt och VA-schakt. Ca 180 m kabelschakt till 0,6 m dj, ca 8 kvm medeltida kulturlager, 40 m VA-schakt till 3,0 m dj, 250 kvm fyllning och underliggande golvyta från 1700-talet till 0,2 m dj, 10 m dagvattenschakt till 0,8 m dj, 6 m teleschakt till 0,3 m dj samt två portöppningar. Vid undersökningarna framkom föremål av brons, järn, de flesta typer av nordeuropeisk keramik från medeltid och nyare tid, glas, horn/ben, tegel och slagg, samt djurben. Fyndort: Sm, Kalmar, Gamla Staden, fornl nr 53. Undersökningen utfördes under tiden aug 1998 till mars 2000 av Björn Petterson. KLM dnr: 33-659-98, 31-222-99, 31-930-99. Lst dnr: 220-1243-98, 220-938-99, 220-7608-99.Obj nr: 98/60, 99/48, 99/73. Fyndfördelat till KLM 2007-09-07, enligt beslut av Raä dnr: 321-791-2003.
Swedish

Timespan
1998 - 2000

-Earliest time
1998
-Latest time
2000
Place
, , Kalmar slott [sv]

-Place (text)
Kalmar slott
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Kalmar (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
321-791-2003
-Case type
-Registration number
220-7608-99
-Case type
-Registration number
220-938-99
-Case type
-Registration number
220-1243-98
-Case type
-Registration number
31-930-99
-Case type
-Registration number
31-222-99
-Case type
-Registration number
33-659-98
-Number
KLM039248
No hits.