345 Ledningsdragning (RAÄ 148) VLM 345 (2013 - 2014) [sv]

Other languages: 345 Ledningsdragning (RAÄ 148) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Gåsen 1
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Fjärrvärme i Östra Långgatan, Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170117
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1702-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: I kvarteret Gåsen påtr...
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Gåsen 1
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Fjärrvärme i Östra Långgatan, Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170117
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1702-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: I kvarteret Gåsen påträffades sentida grus-, sand- och rivningslager. Rivningslagret härstammar från en byggnads som revs under 1800-talet [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 12:40:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e243a34d-df57-4753-b18d-4b4dd484772f | RDF/XML | JSON-LD
Name
345 Ledningsdragning (RAÄ 148)
Swedish

Identity
VLM 345
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Gåsen 1
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Fjärrvärme i Östra Långgatan, Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170117
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1702-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: I kvarteret Gåsen påträffades sentida grus-, sand- och rivningslager. Rivningslagret härstammar från en byggnads som revs under 1800-talet
Swedish

Timespan
2013 - 2014

-Earliest time
2013
-Latest time
2014
-Role
-Person
Has investigated
Report
2014:7

-Report number
2014:7
No hits.