Kroken 16:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-FB (1968) [sv]

Kroken 16:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 16:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 068 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e2d3b66c-754e-4550-82b1-1333afb5e6d5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 16:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-FB
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 16:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 068
Swedish

Timespan
11/1968 - 11/1968

-Earliest time
11/1968
-Latest time
11/1968
Place
, , Kroken 16:1, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Kroken 16:1, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1968
Result

Anledning:
Mindre schaktning för betongfundament inom museitomten.

Beskrivning/sammanfattning:
Schaktet omfattade endast 2 kvm och fördes ned till ett djup av 1,3 m under markytan. Det var beläget i omedelbar anslutning till grävningsschaktet av år 1961. Benmaterialet kan i sin helhet hänföras till 1300-talet. En byggnadslämning påträffades (ansluten till SR29). Kulturlagrets tjocklek var 1,2 m.

Fynd:
Ben, läder och trä.

Datering:
1300-tal - 1400-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. s 49.
Swedish

Lödöse museum
FB

-Id
FB
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
068

-Id
068
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:637:01
-Id
14:1462:637:01
-System
StadsGIS
No hits.