Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-CI (1975) [sv]

Other languages: Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1975

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1975
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 117 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:04:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e512f3c3-becc-4067-ac41-887de97c6e00 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-CI
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1975

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1975
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 117
Swedish

Timespan
31/10/1975 - 19/11/1975

-Earliest time
31/10/1975
-Latest time
19/11/1975
Place
, , Eriksgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Eriksgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Geodata
6435839.95104, 331913.33285, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435839.95104
-Longitude (Easting)
331913.33285
-Case type
-Organization
-Registration number
1975
Result

Anledning:
Ledningsreparationer

Beskrivning:
I norrra delen: Bevarad träbyggnadslämning i form av del av plankgolv. 1200-1300-tal.

Byggnadslämningar. Gata (Långa gatan). Spår av lervall. 1300-1400-tal.

Fynd:
19 fyndnummer
trä och järn

Datering:
1200-1400-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K. & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm. Sid. 56.
Swedish

Lödöse museum
CI

-Id
CI
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
117

-Id
117
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:612:01
-Id
14:1462:612:01
-System
StadsGIS
No hits.