Ullvi 3:640, Irsta (RAÄ 423) VLM 190 (2003 - 2004) [sv]

Other languages: Ullvi 3:640, Irsta (RAÄ 423) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2003-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:640
Fornlämning: 423
Rapport: En stensättning vid Asarnas väg
Rapportförfattare: Lisa Skanser
Museum (invnr): Vlm (28323:1-2)
Diarienummer: Vlm 080136, 030143
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7886-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Fynd av små brända ben. Beslut om fyndfördelnin...
Särskild arkeologisk undersökning (2003-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:640
Fornlämning: 423
Rapport: En stensättning vid Asarnas väg
Rapportförfattare: Lisa Skanser
Museum (invnr): Vlm (28323:1-2)
Diarienummer: Vlm 080136, 030143
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7886-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Fynd av små brända ben. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2008. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/edd0d035-1539-4858-a36f-2d39af9025e2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ullvi 3:640, Irsta (RAÄ 423)
Swedish

Identity
VLM 190
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild arkeologisk undersökning (2003-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:640
Fornlämning: 423
Rapport: En stensättning vid Asarnas väg
Rapportförfattare: Lisa Skanser
Museum (invnr): Vlm (28323:1-2)
Diarienummer: Vlm 080136, 030143
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7886-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Fynd av små brända ben. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2008.
Swedish

Timespan
2003 - 2004

-Earliest time
2003
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:A58

-Report number
2004:A58
-Number
28323
No hits.