Torp 1:27, Kolsva (RAÄ 257) VLM 159 (2000 - 2002) [sv]

Other languages: Torp 1:27, Kolsva (RAÄ 257) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (2000-2002) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Catarina Karlsson på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Kolsva
Fastighet: Torp 1:27
Plats: Torp
Fornlämning: 257
Rapport: Äldre järnåldersboplats med hägnad i Torp
Rapportförfattare: Catarina Karlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100219
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7086-2001, 220-7358-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar:...
Arkeologisk slutundersökning (2000-2002) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Catarina Karlsson på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Kolsva
Fastighet: Torp 1:27
Plats: Torp
Fornlämning: 257
Rapport: Äldre järnåldersboplats med hägnad i Torp
Rapportförfattare: Catarina Karlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100219
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7086-2001, 220-7358-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Undersökningen gjordes i samband med omläggningen av väg 250 mellan Kolsva och Köping. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f57c1632-4f38-4127-9e68-9cc4998237ac | RDF/XML | JSON-LD
Name
Torp 1:27, Kolsva (RAÄ 257)
Swedish

Identity
VLM 159
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (2000-2002) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Catarina Karlsson på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Kolsva
Fastighet: Torp 1:27
Plats: Torp
Fornlämning: 257
Rapport: Äldre järnåldersboplats med hägnad i Torp
Rapportförfattare: Catarina Karlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100219
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7086-2001, 220-7358-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Undersökningen gjordes i samband med omläggningen av väg 250 mellan Kolsva och Köping. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2010.
Swedish

Timespan
2000 - 2002

-Earliest time
2000
-Latest time
2002
-Role
Report
2002:10
-Report number
2002:10
No hits.