Västerås kv. Kol 15 Sturegatan VLM 457 Västerås RAÄ 232 (2011 - 2012) [sv]

Other languages: Västerås kv. Kol 15 Sturegatan VLM 457 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Kol 15
Gata: Sturegatan
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum inv.nr. Vlm
Diarienummer Vlm: 170023
Diarienummer beslut Lst: 431-1047-11
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: I det 40 m långa schaktet sentida och nutida fyllningslager + en källare. En sträcka på...
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Kol 15
Gata: Sturegatan
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum inv.nr. Vlm
Diarienummer Vlm: 170023
Diarienummer beslut Lst: 431-1047-11
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: I det 40 m långa schaktet sentida och nutida fyllningslager + en källare. En sträcka på 2 meter 2 husgrunder, en daterad till 1600-talet och en till 1400-talet. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:24
12/12/2017
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f6aee2d4-a9f2-414b-98bb-3fa0e0057d86 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås kv. Kol 15 Sturegatan VLM 457
Swedish

Identity
Västerås RAÄ 232
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Kol 15
Gata: Sturegatan
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum inv.nr. Vlm
Diarienummer Vlm: 170023
Diarienummer beslut Lst: 431-1047-11
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: I det 40 m långa schaktet sentida och nutida fyllningslager + en källare. En sträcka på 2 meter 2 husgrunder, en daterad till 1600-talet och en till 1400-talet.
Swedish

Timespan
2011 - 2012

-Earliest time
2011
-Latest time
2012
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Report
2012:19

-Report number
2012:19
Content updated
12/12/2017
No hits.