Gäddeholm 2:1, Irsta (RAÄ 505; 508) VLM 347 (2013 - 2014) [sv]

Other languages: Gäddeholm 2:1, Irsta (RAÄ 505; 508) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Gata: Gäddeholmsvägen
Plats: Råmarbo
Fornlämning: 505; 508
Rapport: Vikingatida gravar vid Råmarbo, Gäddeholmsvägen, etapp 2
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170018
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1356-13
Undersökt tid: 2013-2014
K...
Arkeologisk förundersökning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Gata: Gäddeholmsvägen
Plats: Råmarbo
Fornlämning: 505; 508
Rapport: Vikingatida gravar vid Råmarbo, Gäddeholmsvägen, etapp 2
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170018
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1356-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: En kvinnograv med mycket djurben, keramik, pärlor, fiskekrok, nitar och spikar. Datering 800-talet. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f6d0d2ce-d576-4aec-9d6e-c9f79e28c780 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gäddeholm 2:1, Irsta (RAÄ 505; 508)
Swedish

Identity
VLM 347
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Gata: Gäddeholmsvägen
Plats: Råmarbo
Fornlämning: 505; 508
Rapport: Vikingatida gravar vid Råmarbo, Gäddeholmsvägen, etapp 2
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170018
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1356-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: En kvinnograv med mycket djurben, keramik, pärlor, fiskekrok, nitar och spikar. Datering 800-talet. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2013 - 2014

-Earliest time
2013
-Latest time
2014
-Role
Report
2014:11
-Report number
2014:11
No hits.