350 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 350 (2014 - 2015) [sv]

Other languages: 350 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2014-2015) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Norra Källgatan
Fornlämning: 232
Rapport: 1200-tal i Norra Källgatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: 170098
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1237-14
Undersökt tid: 2014-2015
Kommentar: Fynd av ben som genom kolprov daterades till 1200-talet. Fyndförde...
Arkeologisk förundersökning (2014-2015) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Norra Källgatan
Fornlämning: 232
Rapport: 1200-tal i Norra Källgatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: 170098
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1237-14
Undersökt tid: 2014-2015
Kommentar: Fynd av ben som genom kolprov daterades till 1200-talet. Fyndfördelade till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fa90bf29-ddd7-4228-a040-7fc024145e6e | RDF/XML | JSON-LD
Name
350 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 350
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2014-2015) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Norra Källgatan
Fornlämning: 232
Rapport: 1200-tal i Norra Källgatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: 170098
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1237-14
Undersökt tid: 2014-2015
Kommentar: Fynd av ben som genom kolprov daterades till 1200-talet. Fyndfördelade till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2014 - 2015

-Earliest time
2014
-Latest time
2015
-Role
-Person
Has investigated
Report
2015:13

-Report number
2015:13
No hits.