337 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 337 (2000 - 2001) [sv]

Other languages: 337 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Ingrid 5
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Ingrid Kulturlager i Västerås
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:184-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2700-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Magert kulturjordslager med fynd av buteljskärva, lit...
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Ingrid 5
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Ingrid Kulturlager i Västerås
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:184-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2700-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Magert kulturjordslager med fynd av buteljskärva, liten ring och glasknopp. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ff84b078-4f8b-405e-ae30-6772637c159f | RDF/XML | JSON-LD
Name
337 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 337
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Ingrid 5
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Ingrid Kulturlager i Västerås
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:184-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2700-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Magert kulturjordslager med fynd av buteljskärva, liten ring och glasknopp.
Swedish

Timespan
2000 - 2001

-Earliest time
2000
-Latest time
2001
-Role
-Person
Has investigated
Report
2001:26

-Report number
2001:26
No hits.