373 Ledningsdragning (RAÄ 62) VLM 373 (2003 - 2004) [sv]

Other languages: 373 Ledningsdragning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2003-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Färgaren, Garvaren, Bårdskäraren
Gata: Brunnsgatan
Fornlämning: 62
Rapport: Brunnsgatan i Sala, en schaktning för va-ledningar
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 030121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4902-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Lagren kraftigt omrörda genom schaktn...
Arkeologisk förundersökning (2003-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Färgaren, Garvaren, Bårdskäraren
Gata: Brunnsgatan
Fornlämning: 62
Rapport: Brunnsgatan i Sala, en schaktning för va-ledningar
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 030121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4902-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Lagren kraftigt omrörda genom schaktningar flera gånger tidigare. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 11:25:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ffbdda6d-cdd0-4a6b-b8f7-9212a15081ea | RDF/XML | JSON-LD
Name
373 Ledningsdragning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 373
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2003-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Färgaren, Garvaren, Bårdskäraren
Gata: Brunnsgatan
Fornlämning: 62
Rapport: Brunnsgatan i Sala, en schaktning för va-ledningar
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 030121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4902-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Lagren kraftigt omrörda genom schaktningar flera gånger tidigare.
Swedish

Timespan
2003 - 2004

-Earliest time
2003
-Latest time
2004
-Role
-Person
Has investigated
Report
2004:A11

-Report number
2004:A11
No hits.