Almunge 1:1(3) (Grav markerad av sten/block) [sv] Place holder

Almunge 1:1(3) (swedish)

Fornlämningar i Uppsala län (Externa data) [sv]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
09/01/2016 22:04:43
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/11103000000000