Torpstång 1:3, 2:2, Götlunda (RAÄ 339) VLM 439 (1999 - 2008) [sv]

Other languages: Torpstång 1:3, 2:2, Götlunda (RAÄ 339) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll, Arkeologisk förundersökning (1999-2008) genomförd av Västmanlands läns museum / Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Sara Hagström Yamamoto, Jenny Holm, Jan Ählström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Socken: Götlunda
Fastighet: Torpstång 1:3, 2:2
Plats: Torpstång
Fornlämning: 339
Rapport: Torpstång Mesolitisk kvartsbearbetning på Kuphällaön i Känglanskärgården
Rapportförfattare: Sara Hagström Yamamoto, Jenny Holm, Jan Ählström
Museum (invn...
Antikvarisk kontroll, Arkeologisk förundersökning (1999-2008) genomförd av Västmanlands läns museum / Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Sara Hagström Yamamoto, Jenny Holm, Jan Ählström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Socken: Götlunda
Fastighet: Torpstång 1:3, 2:2
Plats: Torpstång
Fornlämning: 339
Rapport: Torpstång Mesolitisk kvartsbearbetning på Kuphällaön i Känglanskärgården
Rapportförfattare: Sara Hagström Yamamoto, Jenny Holm, Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (29147:1-149)
Diarienummer: Vlm 99:35-322, 99:246-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7634-00
Undersökt tid: 1999-2008
Kommentar: Stenåldersboplatser med slagen kvarts, men fynd gjordes även av föremål av flinta, porfyr och sandsten. Datering genom strandlinjeförskjutning till mesolitikum-tidig neolitikum. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/02866075-5b6e-47d3-9fa4-09339d16d940 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Torpstång 1:3, 2:2, Götlunda (RAÄ 339)
Swedish

Identity
VLM 439
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll, Arkeologisk förundersökning (1999-2008) genomförd av Västmanlands läns museum / Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Sara Hagström Yamamoto, Jenny Holm, Jan Ählström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Socken: Götlunda
Fastighet: Torpstång 1:3, 2:2
Plats: Torpstång
Fornlämning: 339
Rapport: Torpstång Mesolitisk kvartsbearbetning på Kuphällaön i Känglanskärgården
Rapportförfattare: Sara Hagström Yamamoto, Jenny Holm, Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (29147:1-149)
Diarienummer: Vlm 99:35-322, 99:246-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7634-00
Undersökt tid: 1999-2008
Kommentar: Stenåldersboplatser med slagen kvarts, men fynd gjordes även av föremål av flinta, porfyr och sandsten. Datering genom strandlinjeförskjutning till mesolitikum-tidig neolitikum.
Swedish

Timespan
1999 - 2008

-Earliest time
1999
-Latest time
2008
-Role
-Person
Report
2008:83

-Report number
2008:83
-Number
29147
No hits.